harjattula-golf-logo_125x150

Ajankohtaista

harjattula-golf-logo

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

”Harjattula Golf on parasta vapaa-aikaa yhdessä”

Seuratoiminta

Harjattula Golf & Country Club ry on aktiivinen golfia sekä pelinä ja harrastuksena, että liikuntaja urheilumuotona kehittävä yhdistyspohjainen golfseura. Tarjoamme jäsenistölle toiminnallisia virikkeitä kilpailujen, tapahtumien, matkojen, juhlien, talkoiden yms. avulla. Pidämme yllä avointa ja positiivista toimintaympäristöä. Sitoutamme jäsenistöämme omaan kotiseuraansa ja edistämme yhteisöllisyyttä. Seura toimii yhteistyössä kenttäyhtiö Harjattula Golf Oy:n kanssa ja muodostaa tiiviin toiminnallisen kokonaisuuden. 2018 kärkihankkeita ovat seuramme jäsenmäärän, lasten ja nuorten sekä erityisesti tyttöjen ja naisten harrastajaosuuden kasvattaminen.

Klubitoiminta

Klubirakennus on golfkentän ja harjoitusalueen ohella jäsenistön tärkein päivittäisen toiminnan keskus. Klubin palvelukokonaisuuden muodostavat Caddiemasterin toimisto- ja vastaanottopalvelut, Pro Shop sekä Klubiravintola. Pro Shopia kaudella 2018 hoitaa Golfpuoti Oy. Caddiemaster-, klubiravintola- ja kioskitoiminnoista vastaa nuorisoyritys Harjattulan Klubi Ay. Klubitoimikunta vastaa ravintolayrittäjän kanssa klubin viihtyvyydestä, avustaa seuran kilpailujen järjestelyissä sekä palvelukokonaisuuden kehittämisessä.

Kilpailutoiminta

Seuran omalle jäsenistölle suunnatut klubikilpailut kasvattavat suosiotaan edelleen ja niihin panostamme jatkossakin. Perinteistä golfia kunnioittavaa Klubimestaruus- ja reikäpelimestaruuskilpailuja kehitämme edelleen houkuttelevammaksi koko jäsenistölle. Kilpailutoimikunnan tehtävänä on kehittää kilpailujen sisältöä esim. kilpailu- ja pelimuotoja lisäämällä sekä tarvittaessa organisoida järjestelytoimikunta kilpailujen niin vaatiessa. Yrityskilpailut pyritään hoitamaan niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän oman jäsenistömme pelaamista. Kilpailutoimikunta laatii ja pitää yllä kilpailukalenteria yhdessä seuran kaikkien toimikuntien kanssa.

Naistoiminta

Naistoimikunta organisoi perinteisen kauden päätapahtuman Ulrica Cup Open -kilpailun. Ulrica on lunastanut paikkansa yhtenä Lounais-Suomen merkittävimpänä naisten golftapahtumana ja tästä haluamme pitää kiinni mm. tapahtuman aktiivisella markkinoinnilla. Naisia kannustetaan osallistumaan myös alueen muihin naisten kisoihin ja tapahtumiin. Toimikunta järjestää kauden aikana naisille kuukausittaiset pelitapahtumat sekä pyrkii kaikin tavoin aktivoimaan naisjäsenistöämme mukaan seuramme toimintaan. Tavoitteena on saada uusia naisjäseniä ja tukea aloittelijoita uuden harrastuksen parissa. Naistoimikunta kannustaa naisia golfin harjoitteluun ja seuramme Golf-Prot huolehtivat golfopetustoimintatarjonnasta. Naistoimikunta tiedottaa sähköpostilla, seuramme nettisivuilla ja ilmoitustaululla. Lisätiedotuskanavana toimii myös naisten oma suljettu Facebook -ryhmä HGCC Ladies.

Kenttätoiminta

Kenttätoimikunta toimii seuran jäsenistön, kenttäyhtiön ja kenttähenkilökunnan välisenä linkkinä kenttää koskevissa asioissa. Toimikunta tekee yhteistyötä kenttämestarin kanssa ja välittää pelaajanäkökulmaa kentän hoitoon. Kenttätoimikunta vastaa omalta osaltaan paikallissäännöistä ja kentän merkinnöistä. Kehittää kentän peliturvallisuutta ja miettii toimenpiteitä joilla pelin sujuvuutta ja nautittavuutta voidaan lisätä. Kenttätoimikunta tekee kaksi kenttäkatselmusta pelikauden aikana yhteistyössä Kenttämestarin ja toiminnanjohtajan kanssa. Kaudelle 2018 uudistetaan kentän väylien vaikeusastetta kuvaava hcp-määrittely ja numerointi.

Senioritoiminta

Senioritoimikunta jatkaa hyvin organisoitua toimintaansa. Toimikunta järjestää seniorien viikkoja kuukausikilpailut sekä organisoi V-S:n Senioriliigaan osallistumisen. Senioreiden klubimestaruudesta pelataan perinteisen lyöntipelin lisäksi myös reikäpelissä. Harjattula Senior Open järjestetään jälleen tulevalla toimintakaudella ja Harjattulan seniorit isännöivät V-S Aluetouria kesäkuussa 2018. Kilpailujen sisältöä sekä pelimuotoja tullaan edelleen kehittämään. Yhteistoimintaa muiden seurojen senioreiden kanssa jatketaan ja pyritään löytämään uusia yhteistyöseuroja esim. kenttävierailujen toteuttamiseksi. Toimikunta hoitaa seuran kotisivujen ja seniorirekisterin kautta tiedotuksen toiminnastaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni seniori-ikäiseen jäsenistöön kuuluva mukaan yhteiseen ohjattuun toimintaan.

Valmennus- ja junioritoiminta

Kilpa- ja harraste-ryhmien viikoittaisen toiminnan sisältö on suunniteltu vastaamaan ko. ryhmien vaatimustasoja niin talvi, kuin kesäkaudellakin. Eri tasoryhmillä on omat vastuu-/ yhteyshenkilönsä, jotka vastaavat osaltaan ryhmien toiminnan suunnittelusta sekä tiedottamisesta ryhmän jäsenille. Tasoryhmävastaavat toimivat yhteistyössä seuran valmentajan kanssa. Kaikilta toiminnassa mukana olevilta edellytetään yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamista. Yhteisiin pelisääntöihin ovat sitoutuneet niin juniorit ja ohjaajat, kuin lasten vanhemmatkin.

Kilparyhmään valittavilta junioreilta edellytetään henkilökohtaisen harjoitus- ja valmennussuunnitelman laatimista, harjoituspäiväkirjan pitoa sekä säännöllistä raportointia vastuuvalmentajalle. Lisäksi kilpailukaudella edellytetään kilpailusuunnitelmaa sekä sitoutumista yhteisesti sovittaviin pelisääntöihin, kilpailu- ja harjoittelukulujen korvattavuuden suhteen. Kilparyhmän vastuuhenkilönä toimii Tommi Noro ja harrasteryhmässä vastuut jaetaan toimikunnan kesken. Kilparyhmän ja harrasteryhmän vastuuvalmentajana toimii PGA Pro Kari Bakker. Seuravalmentaja Larri Vermola keskittyy seuran perus- ja alkeiskursseihin, lajiesittelyihin sekä kauden 2018 kärkihankkeiden tukitoimintoihin.

Tiedotustoiminta

Seuran kotisivusto on yhteisömme tärkein tiedotus- ja tiedonsaantikanava. Normaalin tiedottamisen lisäksi golftiedonhallintajärjestelmämme NexGolf mahdollistaa eri jäsenryhmille kohdistetun tiedottamisen järjestelmään kootun sähköpostirekisterin kautta. Harjattula Golf & Country Club löytyy myös Facebookista ja Instagramissa, joiden rooli on tukea ns. virallisia tiedotus- ja tiedonsaantikanavia.

Hallitus

Harjattula Golf &
Country Club

Harjattulantie 84
20960 Turku

Caddiemaster
(ajanvaraus, info)

puh. 040 587 6523

Toimisto

puh. 040 587 6296

Palautetta pelaamisesta ja kentästä

Harjattula Golf & Country Club