harjattula-golf-logo_125x150

Ajankohtaista

harjattula-golf-logo

Vakuutukset

Jäsenten vakuutusturva

Kaikilla Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenillä on voimassa seuraavat vakuutukset sisältyen Golfliiton jäsenmaksuun:

  • Tapaturmavakuutus, joka kattaa golfkierroksilla aiheutuneiden vammojen hoitokulut. Pohjolan sopimuslääkäriä käytettäessä lääkäri- ja hoitopalkkiot korvataan ilman oman rahan käyttöä.
  • Vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon.

Aiemmin harrastajan vakuutusturvaan kuulunut Hole in One –vakuutus ei enää sisälly. Uudistuneen HIO –vakuutuksen voi hankkia http://kauppa.golf.fi osoitteesta.

Tapaturmavakuutus (21648-8)

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset:

D Tapaturman aiheuttamat vamman hoitokulut korvataan 8 500 euroon asti siltä osin, kun niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Vamman hoitokuluista ei korvata ortopedisia sidoksia tai tukia.

Bb Pysyvän haitan korvaus kertakorvauksena haittaluokan mukaan. Enimmäiskorvaus 30 000 e.

A Kuolemantapauskorvaus kertakorvauksena 8 500 e.

Fysikaalinen hoito:

Hoitolaitoksessa annetun, lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset korvataan leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen enintään 10 hoitokerralta tapaturmaa kohti.

Toimintaohjeet tapaturmavahingoissa

1. Täytä urheiluvahinkoilmoitus huolellisesti ja lähetä se mahdollisimman pian joko kirjeitse osoitteella Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, yksityistapaturmakorvaukset, Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola tai faksilla numeroon 010 253 3421.

Täytä vahinkoilmoituksen kaikki kohdat.

2. Lääkärinlausunto (E-lomake) sekä hammasvammoista lausunto alle 20-vuotiailta, jossa on kustannusarvio myöhemmin mahdollisesti tehtävästä hammashoidosta.

3. Kulutositteet maksetuista vamman hoitokuluista:

Korvauksenhakija maksaa itse laskut ja hakee niistä Kela-korvaukset. Tämä sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus on haettava kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun laskut on maksettu. Alkuperäinen laskelma ja kopiot kaikista Kelalle annetuista kulutositteista ja hoitomääräyksistä toimitetaan sen jälkeen Pohjolaan.

Suomen Golfliitto ry:n ryhmätapaturmavakuutuksen tuoteseloste

Vastuuvakuutus (16-240-611-4)

Vakuutuksessa ovat jäsenseurojen jäsenien ohella jäsenseurojen kentillä seuran luvalla pelaavat muut henkilöt.

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset:

henkilövahingot 170 000 e
esinevahinkot 250 000 e
Omavastuu: Vakuutetun omavastuu jokaisessa vastuuvahinkotapauksessa on 100 e.

Toimintaohjeet vastuuvahingoissa

Kun vahinko on tapahtunut, ota välittömästi yhteyttä seuran toimistoon. Täytä vastuuvahinkoilmoitus huolellisesti ja lähetä se mahdollisimman pian joko kirjeitse osoitteella Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, yksityisvahinko-osasto, Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola tai faksilla numeroon 010 253 3544.

Autoon kohdistuneessa vahingossa auton omistajan tulee ottaa yhteyttä lähimpään Pohjolan konttoriin ja sopia vahingon tarkastamisesta ennen korjaukseen ryhtymistä

Harjattula Golf &
Country Club

Harjattulantie 84
20960 Turku

Caddiemaster
(ajanvaraus, info)

puh. 040 587 6523

Toimisto

puh. 040 587 6296

Palautetta pelaamisesta ja kentästä

Harjattula Golf & Country Club