harjattula-golf-logo_125x150

Ajankohtaista

harjattula-golf-logo

Vuokrapoolin säännöt

Pelioikeuksien Vuokrauspoolin tarkoitus

Harjattula Golf & Country Club ry on jäsentensä pyynnöstä selvittänyt jäsenpalveluna toteutettavan kentän pelioikeuksien Vuokrauspoolin perustamista. Järjestely mahdollistaisi pelioikeuksien vuokraamisen keskitetysti jolloin halukkaat pelioikeuksien vuokraajat, kuten yhdistyksen vanhat ja uudet jäsenet olisi mahdollista ohjata yhteen markkinapaikkaan. Järjestely on vapaaehtoinen, mutta Harjattula Golf & Country Club ry suosittelee Vuokrapooliin osallistumista niillä kentän osakekohtaisilla pelioikeuksilla, jotka ovat vapaasti vuokrattavissa esim. yhdistyksen jäsenten käyttöön. Vuokrapoolista kertyneet vuokratulot jaetaan tasan pooliin osallistuneiden pelioikeuksien kesken. Vuokrapoolia hallinnoi Harjattula Golf & Country Club ry.

Vuokrapoolin säännöt

1 §

Osakas voi luovuttaa osakkeen tuottaman pelioikeuden Harjattula Golf & Country Club ry:n hallintaan pelioikeuden vuokraamiseksi kolmannelle pelioikeuden luovuttaneiden osakkaiden yhteiseen lukuun (jäljempänä ”Vuokrapooli”) tekemällä Vuokrapoolin hallinnointisopimuksen Harjattula Golf & Country Club ry:n kanssa.

2 §

Vuokrapooli muodostuu vuosittain kulloinkin hallinnointisopimuksen tehneistä osakkeista/ pelioikeuksista.

3 §

Osakas voi luovuttaa pelioikeutensa Vuokrapooliin vuosittain erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan, kuitenkin viimeistään 1.5.2018 mennessä, maksettuaan yhtiövastikkeen sekä kaikki muut osakkeeseen kohdistuvat erääntyneet maksut kyseiseltä ja aikaisemmilta tilikausilta.

4 §

Vuokrapooliin luovutettua pelioikeutta ei voi käyttää muulla tavoin pelikauden aikana, eikä pelioikeuden käyttötapaa voi muuttaa kesken pelikauden. Osakas ei myöskään voi itse vuokrata kertaalleen vuokrapooliin luovutettua pelioikeutta.

Pelioikeuden vuokraaminen ja tuottojen jakamien

5 §

Harjattula Golf & Country Club ry voi vuokrata pelioikeuden kolmannelle nimettynä pelioikeutena Harjattula Golf Oy:n hallituksen kulloinkin suosittamaan hintaan. Hintaa määriteltäessä huomioidaan jäljellä olevan pelikauden pituus ja vuokraamatta olevien pelioikeuksien määrä.

6 §

Kauden aikana kertyneet pelioikeuksien vuokratuotot maksetaan Vuokrapooliin osallistuneille osakkaille Vuokrapooliin luovutettujen pelioikeuksien suhteessa vähennettynä hallinnointipalkkiolla.

7 §

Vuokrapoolin tuotto maksetaan osakkaan ilmoittamalle pankkitilille kauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään 30.11. kulloinkin kuluvaa vuotta.

Vuokrapoolin hallinnointi ja päätöksenteko

8 §

Vuokrapoolia hallinnoi Harjattula Golf & Country Club ry, Harjattulantie 84, 20900 Turku. Harjattula Golf & Country Club ry:n toiminnanjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö vastaa vuokrapooliin liittyvistä käytännön asioista ja organisoi sen toiminnan parhaaksi katsomallaan tavalla.

9 §

Harjattula Golf & Country Club ry säilyttää vuokratuista pelioikeuksista kertyviä tuottoja ja pitää tuotoista kirjaa pelikauden aikana. Toiminnanjohtaja raportoi Harjattula Golf & Country Club ry:n hallitukselle sekä Vuokrapooliin osallistuneille tarvittaessa, kuitenkin vähintään kauden päättymisen jälkeen.

10 §

Harjattula Golf & Country Club veloittaa hallinnointipalkkiona 5 % Vuokrapooliin kertyneistä tuotoista.

11 §

Harjattula Golf & Country Club ry:n hallituksella on oikeus päättää osakasta sitovasti kaikista Vuokrapoolin toimintaan liittyvistä asioista, joista ei ole nimenomaisesti määrätty näissä säännöissä.

Harjattula Golf &
Country Club

Harjattulantie 84
20960 Turku

Caddiemaster
(ajanvaraus, info)

puh. 040 587 6523

Toimisto

puh. 040 587 6296

Palautetta pelaamisesta ja kentästä

Harjattula Golf & Country Club